Umělecké sbírky
v péči Musea Kampa

Museum Kampa uchovává sbírku středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Sběratelka a mecenáška umění paní Meda Mládková sbírku shromáždila spolu se svým manželem Janem Mládkem a darovala ji Praze. Po rekonstrukci kulturní památky Sovovy mlýny vzniklo Museum Kampa, do nějž byla unikátní sbírka manželů Mládkových umístěna.

Do péče Musea Kampa byly následně svěřeny dvě další hodnotné umělecké sbírky: sbírka Jiřího a Běly Kolářových a sbírka pro Jindřicha Chalupeckého.

Naším posláním je zprostředkovat české a světové veřejnosti prostřednictvím těchto sbírek svědectví o nelehké době, v níž řečené umění vznikalo a jež by neměla být zapomenuta.

sbírky v péči musea

NADPIS_sbirky

Nové akvizice
(bude upraveno)